ถาม-ตอบ การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ถาม-ตอบ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ประชาคม มมส ควรรู้