เอกสารเผยแพร่การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

เอกสารเผยแพร่ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : http://gg.gg/128cbl

Comments are closed.