เทปบันทึกภาพ : มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิต ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : อนาคตและความท้าทาย” ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3 (ตอน 1)
https://youtu.be/da_8GV8CsxY

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3 (ตอน 2)
https://youtu.be/S4t4AkRZ7kQ

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3 (ตอน 3)
https://youtu.be/EXztx2cEZnk

 

Comments are closed.