เทปบันทึกภาพ : มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 1)
https://youtu.be/-oTxUzKqu6E

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 2)
https://youtu.be/6KiWCk4B09M

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 3)
https://youtu.be/IXiz07NpSSk

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 4)
https://youtu.be/Y9FkSS_U3Ko

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 5)
https://youtu.be/VUCpvidzlZ0

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 6)
https://youtu.be/Ub2XK-f8CcA

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 7)
https://youtu.be/Y_Ib5Xm5Ra8

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 8)
https://youtu.be/m46DMcp-xSw

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 9)
https://youtu.be/y7FgFqM2OwI

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 (ตอน 10)
https://youtu.be/_8C2fH_5iDI

Comments are closed.