เทปบันทึกภาพ : มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม SC3-410 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 1)
https://youtu.be/0kjnzq5qNd4

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 2)
https://youtu.be/6PdGebwCV7o

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 3)
https://youtu.be/cD8dWJeu3dA

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 4)
https://youtu.be/7r-y65qtHvw

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 5)
https://youtu.be/T9BVyXSy68k

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 6)
https://youtu.be/Kqky2wo2y_M

 

มมส ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 1 (ตอน 7)
https://youtu.be/qEcsyh2f_3U

Comments are closed.