มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. …

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. … เพื่อเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ช่วงเช้า : เวลา 08.30-12.00 น.) ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ช่วงบ่าย : เวลา 13.00-16.30 น.) ณ ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 และ 4 จะจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2566 ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

**ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันกำหนดอนาคตมหาวิทยาลัย**

ลงทะเบียนเข้าร่วม (ออนไซต์/ออนไลน์) ได้ที่ https://forms.gle/AR4n75Eqic2pPjBM8

(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://qr.page/g/3zIHohjf1Oz

ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ ได้ที่ https://qr.page/g/4WkVVKaotT0

ติดตามข้อมูลข่าวสาร “มหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ได้ที่เว็บไซต์ https://autonomy.msu.ac.th และ Facebook https://www.facebook.com/autonomy.msu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0 4375 4315 หรือ หมายเลขภายใน 1229 , 1279

Comments are closed.