ปฏิทินแผนการดำเนินงานการเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ.2566-2567

สรุปปฏิทินแผนการดำเนินงาน
การเตรียมการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พ.ศ.2566-2567

Comments are closed.