ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2 และ 3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น.

และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 หัวข้อ “คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิต ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://forms.gle/pf8zR3cuNmFUXCcX9 (ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0 4375 4315 หรือ โทรศัพท์ (หมายเลขภายใน) 1229, 1279

 

Comments are closed.