ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3

🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3

🔸 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “คุณภาพชีวิตของบุคลากรและนิสิต ภายใต้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : อนาคตและความท้าทาย” ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น.
🔸 ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

🔹 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://forms.gle/pf8zR3cuNmFUXCcX9

🔹 ส่งประเด็นคำถาม : http://gg.gg/127o4e

🔹 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ได้ที่ https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=m643834d2daafa23b49c3462f28fe2eb0 หรือ http://gg.gg/12lqlb

🔹 แบบประเมินการจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ 3) : http://gg.gg/12lo32

🔻 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0 4375 4315 หรือ โทรศัพท์ (หมายเลขภายใน) 1229, 1279

Comments are closed.