ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

🔵 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

🔸 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30-12.00 น.

🔹 ณ ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

🔹 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ได้ที่ https://forms.gle/pf8zR3cuNmFUXCcX9

🔻 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0 4375 4315 หรือ โทรศัพท์ (หมายเลขภายใน) 1229, 1279

 

🔹 ห้องประชุมออนไลน์ : https://msu-th.webex.com/msu-th/j.php?MTID=mb2e49864d9f4cfa32eb65cc3f96fb8ac หรือ http://gg.gg/12k0mr
Meeting number: 2559 147 6592
Password: Msu@2022

🔻 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เตรียมการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โทรศัพท์ 0 4375 4315 (หมายเลขภายใน 1229, 1279)

 

 

 

Comments are closed.