ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งประเด็นคำถาม ในเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมส่งประเด็นคำถาม ในเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “มองอนาคตการบริหารจัดการ มมส กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุม SC3-410 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

ส่งประเด็นคำถาม : http://gg.gg/127o4e

Comments are closed.